การกู้คืน Sharepoint ที่ลบ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
OFFICE 365

การกู้คืน Sharepoint ที่ลบ ภายใน 30 วัน

  1. ดำเนินการเข้า ลิ้ง office.com และ กดรูป admin ตามภาพ
  2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ตรงด้านซ้าย admin center ให้คลิกคำว่า Share point
  3. เราจะเข้ามาหน้า Share point admin center ทางด้านซ้ายให้เลือก Site และเลือกคำว่า Delete site
  4. ให้เลือก site ที่ต้องการกู้คืน และกด Restore
  5. กดคำว่า Restore อีกครั้งและรอ ครับ

    หมายเหตุ SharePoint ที่จะกู้คืนต้องถูกลบไม่เกิน 30 วัน