การ Remove Group

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
OFFICE 365

การ Remove Group

  1. เข้า ลิ้ง office.com และทำการ Login หลังจากนั้นให้เลือกคำว่า Admin ตามรูป
  2. พอเข้ามาหน้า Admin center ให้เลือกที่ Group และ กด ชื่อGroup ที่ต้องการ Remove และกดคำว่า Delete group ตามรูปด้านล่าง
  3. หลังจาก กด Delete Group จะเข้ามาหน้าต่างนี้ให้กดคำว่า Delete ครับ