การเปลี่ยนชื่อ E-mail account

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
OFFICE 365

การเปลี่ยนชื่อ E-mail account

  1. ดำเนินการเข้า ลิ้ง office.com และ กดรูป admin ตามภาพ
  2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้ เลือก คำว่า User และ เลือก Active users
  3. จากให้ เลือก E-mail account ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ และเลือกคำว่า Manage username
  4. กรอกชื่อ E-mail ที่ต้องการเปลี่ยน ตามรูปและกด save
  5. เลือกคำว่า Manage contact information
  6. กรอกชื่อและนามสกุล ที่ต้องการเปลี่ยนและกด save เป็นอันเสร็จสิ้น