การเพิ่ม E-mail Account Office365 และ การ กำหนด สิทธิ์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
OFFICE 365

การเพิ่ม E-mail Account Office365 และ การ กำหนด สิทธิ์

 1. ดำเนินการเข้า ลิ้ง office.com และ กดรูป admin ตามภาพ
 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้ เลือก คำว่า User และ เลือก Active users
 3. จากให้ ให้กดคำว่า Add user ตามรูป
 1. ใส่รายละเอียด
  Fristname คือชื่อ  , Last name นามสกุล
  Display name ชื่อ Mailbox ,  Username คือชื่ออีเมล
  เมื่อดำเนินการเสร็จให้กด Next
 2. หน้านี้จะเป็นการกำหนด License ใน User นั้นๆ ตรงคำว่า License และ ให้เลือก Package ที่เราใช้แล้วกดNext

 

 1. หน้านี้จะเป็นหน้ากำหนดสิทธิ์ใน Account นี้ หากไม่ต้องกำหนดสิทธิ์ให้เลือก User (no admin center access) แต่หากต้องการตั้งค่าสิทธิ์ admin ให้เลือก Admin center access และเลือก สิทธิ์ที่จะกำหนดให้ Account นี้ เมื่อกำหนดเสร็จให้กด Next7

 1. หน้านี้จะเป็นหน้า แสดงรายละเอียดที่เราได้ตั้งค่าไว้ หลังจากนั้นกด Finish adding ครับ
 2. หน้านี้จะแสดง User & Password ของ อีเมล ครับ หลังจาก กด Close จะถือว่าได้ดำเนินการ Add Account เรียบร้อยแล้วครับ